Ruime voldoende voor Regiovervoer Midden-Brabant

Logo Regiovervoer Midden-Brabant

Een onderzoeksbureau onderzocht de tevredenheid van klanten over het Regiovervoer Midden-Brabant. 450 klanten vulden de vragenlijst in en gaven het vervoer een ruime voldoende. Regiovervoer is onder andere voor inwoners die door een ziekte of beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Reizigers beoordelen de kwaliteit van vraagafhankelijk vervoer Midden-Brabant met een 7,3 en het routevervoer met een 7,8. De hoogste scores in het routevervoer en vraagafhankelijk vervoer geven reizigers voor de chauffeurs met respectievelijk een 7,4 en een 8,2. De klachtafhandeling scoort met een 5,3 voor vraagafhankelijk vervoer en een 5,7 voor routevervoer als enige onvoldoende. Vooral de reistijd en de klantvriendelijkheid van de chauffeur, de netheid van het voertuig en het veilige gevoel tijdens de rit scoren hoog.

Reizigers, zo blijkt uit het onderzoek, gebruiken het vraagafhankelijk vervoer vooral om op bezoek te gaan bij kennissen of om naar een medische afspraak te gaan. Ook ziekenhuisbezoek, winkelen en sporten scoren hoog. Het routevervoer wordt vooral gebruikt om leerlingen naar school te brengen.

Regiovervoer Midden-Brabant is een initiatief van de Midden-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant en is bedoeld voor doelgroepenvervoer, zoals WMO, Jeugd en leerlingen, en OV-reizigers. Zij willen dat alle inwoners in de regio zich kunnen verplaatsen naar werk, school en andere activiteiten om mee te kunnen doen in onze samenleving. De deelnemende gemeenten zijn Waalwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Loon op Zand.

Tevreden reizigers

Ariane Zwarts, wethouder in de gemeente Gilze en Rijen en voorzitter van de Stuurgroep van het Regiovervoer Midden-Brabant: “Dit is een prima resultaat; de reiziger is tevreden met het geboden vervoerssysteem. We doen dit voor mensen die gebruik maken van de Wmo, de Jeugdwet, de leerlingen in het Leerlingenvervoer, het kleinschalig OV en het maatwerkvervoer volgens de Participatiewet. We streven naar een continue verbetering. Dit geldt met name voor de klachtafhandeling. Hiervoor zijn de eerste stappen al gezet.”