TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten

foto waarop iemand achter de laptop aan het werk is

De gemeente helpt mensen die moeite hebben om hun woonkosten te betalen als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor hebben we TONK, een nieuwe overheidsregeling voor huishoudens. 

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn ze hun baan kwijtgeraakt of werken ze maar gedeeltelijk. Met veel minder inkomen is het lastig om de woonkosten te betalen. Daarom is er de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

De voorwaarden

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en bedraagt maximaal 400 euro per maand. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Wie te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in het inkomen door het coronavirus, kan in aanmerking komen voor deze regeling. Daarnaast moet iemand moeite hebben om de noodzakelijke kosten te betalen. Wie recht heeft op een andere financiƫle regeling of uitkering moet die eerst zelf aanvragen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de TONK? Kijk dan op onze website www.gilzerijen.nl/tonk. U kunt ook bellen naar 14 0161 of mailen naar sociaaldomein@abg.nl. Geef duidelijk aan dat het om de TONK gaat.