Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe leden

Sfeerbeeld

Bent u sociaal en maatschappelijk betrokken? Wilt u meepraten en mee adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein? Word dan lid van de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen.

Werkt de jeugdzorg in de gemeente naar behoren? Wat doet de gemeente om ondernemers te stimuleren meer mensen met een beperking aan te nemen? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de thuiszorg? Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de kwetsbare groepen in de toekomst? Vragen als deze vallen onder het begrip ‘sociaal domein’, dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat iedere inwoner van de gemeente Gilze en Rijen de ondersteuning moet krijgen die hij/zij nodig heeft voor een waardig en zinvol leven.

Adviseer als lid van de Adviesraad Sociaal Domein wat er anders kan in onze gemeente

De Adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal domein. Deze raad bestaat uit betrokken en ter zake goed geïnformeerde inwoners van Gilze en Rijen.De Adviesraad is geen belangenvertegenwoordiger. Het college en de gemeenteraad betrekken de adviezen van deze raad wel in hun besluitvorming.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden als uitbereiding op de huidige Adviesraad

Wij zoeken actieve en initiatiefrijke vrijwilligers die over de volle breedte in staat zijn mee te werken aan het voorbereiden en opstellen van adviezen inzake het sociaal domein.

U heeft bij voorkeur kennis van en/of ervaring in één of meer van de beleidsthema’s Jeugd enWmo (ook Mantelzorg). Uw lidmaatschap is persoonlijk. U onderhoudt tussentijds contacten met organisaties en ambtenaren waardoor u uw advies meer inhoud kunt geven.

De omvang van de werkzaamheden is zeer wisselend. De raad vergadert maandelijks op woensdagavond. Leden krijgen hiervoor een vergoeding per vergadering.

Meer informatie of solliciteren

Voor meer informatie mailt u naar onze secretaris Annet Nieuwland, via secretariaat@adviesraadscoaaldomeingr.nl. Wij stellen het ook op prijs wanneer u ons wijst op mogelijke andere kandidaten voor dit boeiende werk. Kijk ook eens op onze website www.adviesraadsociaaldomeingr.nl voor meer informatie.

Bent u al direct enthousiast en wilt u deelnemen aan de Adviesraad?

Stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie naar secretariaat@sociaaldomeingr.nl. Na een selectie nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek.