Nieuwe bomen voor Riekevoort en Mosselaar in Rijen

Foto opkomende wortels

Wortelopdruk is een van de problemen die de gemeente wil oplossen bij de herinrichting van straten in het noordoosten van Rijen. Daarnaast willen we de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig, fietsvriendelijk en veilig inrichten. In totaal pakt de gemeente zeven straten aan. Dit doen we straat voor straat en in overleg met de bewonerswerkgroep en andere betrokken partijen. Onderdeel van de herinrichting is het planten van nieuwe bomen. Dit bekijken we per straat. Om de voor- en nadelen van zowel vervangen als handhaven in beeld te krijgen is een afwegingsnotitie opgesteld. Op basis van deze notitie heeft het college besloten om de bestaande bomen tussen de rijbaan en de tuinen te vervangen in de Riekevoort en Mosselaar.

Meer informatie over de herinrichting vindt u op de website: leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost.

Wat gaan we precies doen?

De bomen die nu staan in de Riekevoort en Mosselaar zullen worden gekapt. Het is in het kader van leefbaarheid en duurzaamheid echter wel gewenst dat er bomen in de straten staan. Daarom zullen er andere soorten terug worden geplant welke kleiner blijven, om zo problemen in de toekomst te voorkomen.

Komt er voor de andere straten ook een ‘bomen afwegingsnotitie’?

Ja, voor de straten Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek wordt er een soortgelijke afwegingsnotitie opgesteld.

Wat betekenen de werkzaamheden voor mij?

Nu het college het besluit heeft genomen dat er nieuwe bomen komen, kunnen we het ontwerptraject voor het deelproject Riekevoort en Mosselaar verder oppakken, samen met de bewoners en stakeholders.