Gezocht: buurtbemiddelaars voor een leukere buurt!

Sfeerbeeld

Buurtbemiddeling helpt buren bij het zoeken naar een oplossing voor een burenconflict waar de buren zelf niet uit komen. Dat kan bij een conflict tussen individuele buren, maar ook bij groepjes buren die last van elkaar hebben. Het kunnen huurders zijn, maar ook woningeigenaren. Iedere inwoner van onze gemeente kan gebruik maken van deze gratis ondersteuning van ContourdeTwern.

Buurtbemiddelaar: iets voor u?

Buurtbemiddeling gebeurt door bemiddelaars. Dat zijn vrijwilligers met levenservaring, compassie en het hart op de goede plaats. Zij vinden het leuk om samen met buren te zoeken naar een oplossing. Als bemiddelaar volgt u een basistraining van drie dagen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot bijscholing, bijvoorbeeld in het bemiddelen van groepen, het coachen van buren of het telefonisch bemiddelen. U krijgt ondersteuning van de coördinator. In groepsbijeenkomsten kunt u ervaringen uitwisselen met andere bemiddelaars.

Hoeveel tijd kost het u? 

Bemiddelaars doen gemiddeld 1 bemiddeling per maand. Een bemiddeling bestaat uit ongeveer 4 gesprekken. Natuurlijk is elke situatie anders. Dat maakt het bemiddelen ook zo leuk. U maakt als bemiddelaar echt het verschil!

Helpt u conflicten de wereld uit?

Wilt u bemiddelen tussen buren in een leuk team? Hebt u een groot luisterend oor en wilt u uw talenten inzetten? Kijk dan op www.buurtbemiddelingbrabant.nl en bel voor een goed gesprek met Eus van Beijsterveldt (06-82362390) of Sil Sanders (06-83692976) van ContourdeTwern.