Opschoondag 18 september: doet u ook mee?

meisje afval aan het opruimen

foto Cor de Kok

Wilt u alleen of samen met uw buurtgenoten uw buurt schoonmaken? Doen dan mee aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 september.

U kunt samen met de buurt bepalen wat u graag wil aanpakken. Bijvoorbeeld zwerfvuil en blad opruimen, schoonmaken en schilderen van speelvoorzieningen en bankjes of brandgangen en straatnaambordjes schoonmaken.

Samen met Woonstichting Leystromen zorgen we als gemeente voor de benodigde materialen zoals grijpers, handschoenen en zakken. En we zorgen voor de afvoer van het verzamelde afval. Bovendien trakteren we alle deelnemers op iets lekkers!

Buurtverenigingen die bij ons bekend zijn, hebben een brief met inschrijfformulier gekregen. Heeft u vragen of geen inschrijfformulier ontvangen? Mail dan naar opschoondag@abg.nl. Aanmelden kan tot 1 juli.

Adopteer een zwerfafvalgebied

U kunt als buurtvereniging of vereniging ook een gebied adopteren dat u regelmatig schoonmaakt. Hier krijgt u dan een vergoeding voor. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de grootte van het geadopteerde gebied en hoe vaak u dit opschoont.

Wilt u meer informatie over het adopteren van een gebied? Stuur dan een e-mail naar zwerfafval@abg.nl.