Start werkzaamheden aanleg snelfietsroute

Overzichtskaart deel 1.1 Stationsplein-Trees Kinstraat

We zijn gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de snelfietsroute tussen het Stationsplein in Rijen en het Lage Madepad in Hulten. Dit stuk snelfietspad maakt straks onderdeel uit van de snelfietsroute Breda-Tilburg. Het is de bedoeling dat uiterlijk half oktober de aanleg van dit deel van de snelfietsroute klaar is. De aanleg van een fietsbrug over de Maczektunnel maakt onderdeel uit van de aanleg van dit deel van een snelfietspad tussen Breda en Tilburg.

Op een snelfietsroute kun je lekker doorfietsen omdat het vlak asfalt heeft en weinig obstakels. Je krijgt als fietser zoveel mogelijk voorrang en hebt weinig hinder van ander verkeer. Lekker door Rijen dus! Meer weten over het tracé van de snelfietsroute door Rijen? Kijk dan op www.gilzerijen.nl/snelfietsroute. Daar staan ook plattegronden die de route in beeld brengen.

Meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op www.snelfietsroute.com. Of neem contact op met Fleur Kuijper, de omgevingsmanager van Ballast Nedam. Fleur is bereikbaar via info@snelfietsroute.com of 06-30738050.