Volgende week 7 juni start herinrichting Bisschop de Vetplein in Gilze

Bisschop de Vetplein

We gaan het Bisschop de Vetplein in Gilze opnieuw inrichten. Tegelijkertijd vervangen we de oude riolering en vangen we regenwater apart op in een zogeheten infiltratieriolering en als extra buffer een infiltratiekelder. Firma Biemans uit Gilze begint maandag 7 juni met de werkzaamheden.

Aannemer start met bouw infiltratiekelder

We beginnen met de bouw van de infiltratiekelder. De kelder komt onder het verhoogde deel van het plein te liggen waar nu altijd de weekmarkt staat. De weekmarkt verplaatsen we naar het parkeerterrein voor de sporthal aan de Kapittelstraat.

De werkzaamheden zijn op het plein. We plaatsen daar hekken omheen. Wegafsluiting is niet nodig.

Op 7 juni start de aannemer met het verwijderen van de bestrating. Daarna gaat hij verder met het eerste gedeelte van het grondwerk. Dit is de eerste anderhalve meter tot onder het maaiveld. Hierbij let de aannemer vooral ook op niet gesprongen explosieven en op eventuele archeologische vondsten. De weken daarna graaft de aannemer de bouwput verder uit en bouwt hij de kelder op. Het werk is half juli klaar. Niet lang daarna begint de bouwvakantie.

Planning nog niet duidelijk door schaarste bouwmateriaal

In de bouwvakantie van 9 tot en met 27 augustus ligt het werk stil.

We kunnen nog niet zeggen wanneer we weer verder gaan. Dit komt door problemen met de levering van materialen. Door corona lagen veel productiebedrijven stil. Hierdoor zijn materialen zoals rioolbuizen moeilijk te krijgen. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, maken we de rest van de planning en delen we die met u.

Terras Huyskamer blijft bereikbaar – wielerweekend kan doorgaan

Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat het terras van de Huyskamer goed bereikbaar is. We hebben hierover overleg met de eigenaar. Ook houden we in onze planning rekening met het wielerweekend op 18 en 19 september.

Aanpassingen aan de waterleiding

In verband met de ondergrondse veranderingen aan de riolering moeten we ook het waterleidingnet aanpassen. Dit nemen we op in de planning. Ook hier komen we later op terug.

Vragen

Hebt u vragen over dit werk dan kunt u terecht bij Wim Roijackers (projectleider)en Gerben Gerrits (Toezichthouder/directievoering uitvoering) tel: 14 0161.

Weten hoe het plein eruit komt te zien? Kijk hier www.gilzerijen.nl/bisschopdevetplein