We borstelen weer onkruid weg

Bord Let op Deze week wordt uw wijk geborsteld

De komende weken borstelen en vegen we in de hele gemeente het onkruid van de straten en stoepen. We beginnen 7 juni in Rijen-Oost (1,5 week). Daarna komen we in Rijen-West (1 week), Rijen-Zuid en het industrieterrein (1 week). Daarna komen Molenschot, Hulten en Gilze aan de beurt. De veegwerkzaamheden nemen in totaal ongeveer 5 weken in beslag.

Hoe gaan wij te werk?

De borstelwagen borstelt het onkruid los en de veegwagen veeg het meteen op.

In de hele periode dat wij onkruid borstelen wijkt de veegroute af van het schema zoals u dat van ons gewend bent.

Om ervoor te zorgen dat wij alles goed onkruidvrij kunnen maken, vragen wij u de parkeerplaatsen in uw straat zo veel mogelijk vrij te houden als wij komen borstelen. Wij zetten een informatiebord (zoals op de foto) neer als wij in uw wijk komen borstelen.