Baanrenovatie vliegbasis Gilze-Rijen: bodemonderzoek is afgerond

een afbeelding van de hoofdbaan op vliegbasis Gilze en Rijen

een afbeelding van de hoofdbaan op vliegbasis Gilze en Rijen

Op 1 juli startte de geplande baanrenovatie aan de hoofdbaan van vliegbasis Gilze-Rijen. De bijbehorende werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Fase 1 is afgerond. Dit was het bodemonderzoek naar niet-gesprongen explosieven. De uitvoerder gaat komende maand aan de slag met fase 2: het frezen van de oude asfaltlaag op de hoofdbaan. In fase 3 brengt de aannemer een  nieuwe tussenlaag en asfaltdeklaag op de hoofdbaan aan. De werkzaamheden aan de hoofdbaan duren in principe tot 1 oktober.

Tijdens het bodemonderzoek zijn er in totaal 7 niet-gesprongen explosieven, of delen daarvan, gevonden. Ook zijn er scherven, lege munitiekisten en oude stukken kabel aangetroffen.

Bij de werkzaamheden vorig jaar was er al een zogeheten 1000-ponder gevonden. In overleg met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is destijds besloten om deze vliegtuigbom veilig te stellen en mee te nemen in het ruimingsplan van eventuele gevonden objecten tijdens de baanrenovatie. Vorige week zijn deze 1000-ponder en alle gevonden restanten van niet-gesprongen explosieven door de EOD geruimd.

Tijdens de baanrenovatie is de hoofdbaan buiten gebruik en vliegt Defensie anders dan u gewend bent. Om te voorkomen dat dit tot extra overlast leidt, neemt Defensie een aantal maatregelen en zijn er minder vliegbewegingen.