Bodemonderzoek rondom spoorwegovergang Julianastraat-Stationsstraat

Sfeerbeeld

In augustus laten we bodemonderzoek doen in de Julianastraat en de Stationsstraat in Rijen. Dat doen we om meer informatie te krijgen over de Gilze-Rijen breuk; een breuk in de aardkorst die ooit is ontstaan door verschuiving van continenten. Deze informatie hebben we straks nodig als we de spoorwegovergang vervangen door een onderdoorgang.

Wat gaat er gebeuren?

Het onderzoek bestaat uit sonderingen (bepalen wat het draagvermogen is) en boringen onder de stoep en aan de kant van de weg. Het onderzoeksbureau probeert de overlast voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden informeren we met een brief over de werkzaamheden. De spoorwegovergang blijft open tijdens de werkzaamheden. De Spoorlaan Zuid is half augustus maximaal een werkdag afgesloten. Dan is er een omleidingsroute.

Wat zijn de plannen bij het NS-station/Julianastraat?

We werken toe naar de aanleg van een onderdoorgang  in plaats van de spoorwegovergang, een aantrekkelijk gebied rondom het station, veilige perrons, geluidswerende maatregelen en een frisse, groene en moderne uitstraling van de stationsomgeving die past binnen de kern Rijen. We werken samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, NS, ProRail, inwoners en bedrijven aan de plannen. We verwachten dat we in 2024 kunnen beginnen met de aanleg van de onderdoorgang.

Meer informatie

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met secretariaatprojecten@abg.nl. Meer weten over de plannen voor de stationsomgeving? Kijk dan op www.gilzerijen.nl/spoor.