Gemeenteraad geeft groen licht voor bouw nieuwe sporthal in Rijen

start bouw nieuwe sporthal

Op de plaats van het sportcomplex Tropical-Margriethal komt een nieuwe sporthal. Op maandagavond 19 juli 2021 gaf de gemeenteraad groen licht voor de bouw van de nieuwe sporthal en de nieuwe inrichting van de buitenruimte. Voor het ontwerp van de sporthal is goed gekeken naar de wensen van de gebruikers. In de buitenruimte komt in ieder geval hetzelfde aantal bomen als nu en meer biodiversiteit. Het hemelwater stroomt straks niet meer het riool in, maar zakt in het gebied de grond in. Brede voetpaden maken het gebied open en toegankelijk. Fietsers kunnen straks parkeren bij de sporthal of bij het woongebouw. Auto’s parkeren aan de randen van het gebied op parkeerplaatsen die aansluiten op het sport- en woonpark. De gemeenteraad stelde voor dit project ruim 4.000.000 euro beschikbaar.

Binnen dit project werken we samen met twee werkgroepen: de werkgroep ‘Gebruikers sporthal’ en de werkgroep ‘Omgeving’ (met daarin omwonenden). Samen met vertegenwoordigers van deze werkgroepen onthulden we op donderdag 22 juli het bouwbord bij de Margriethal. Voor de zomervakantie haalt het sloopbedrijf de herbruikbare materialen uit het sportcomplex. Na de zomervakantie beginnen ze met de sloop van het oude sportcomplex. De bouw van de nieuwe sporthal start in het najaar van 2021. De bouw duurt ongeveer een jaar. De inrichting van de buitenruimte gebeurt daarna.

Waar sporten de gebruikers tijdens de bouw?

De gebruikers van de Margriethal gaan tijdelijk ergens anders sporten. De overige sportverenigingen en gebruikers van Den Butter hebben dit mede mogelijk gemaakt. Deze sportieve instelling waarderen we zeer.

De leerlingen van de Burgemeester van Mierloschool en de Vijf Eikenschool gaan na de zomervakantie zoveel mogelijk buiten sporten en kunnen gebruik maken van sportcomplex Den Butter. Zij gaan dan met de bus er naar toe.

Wat gebeurt er met het kunstwerk bij het sportcomplex?

Het kunstwerkkrijgt tijdens de bouw een veilig plekje bij de gemeentewerf. Na de bouw van de nieuwe sporthal plaatsen we dat terug in het gebied. Dat doen we in overleg met de werkgroep ‘Omgeving’ en de dochter van de kunstenaar.

In voorbereiding: woongebouw

Voor het woongebouw is er een marktverkenning uitgevoerd. Het college voert met een marktpartij verdere gesprekken over de bouw van het woongebouw. Dit woongebouw moet passen binnen de vastgestelde gebiedsvisie.

Meer weten? Kijk dan op: https://www.gilzerijen.nl/herbestemmingtropical-margriethal.html