Vestigen voorlopig voorkeursrecht op percelen aan de Oude Baan in Hulten

Het college van de gemeente Gilze en Rijen maakt bekend dat zij op 20 juli 2021 de gronden gelegen aan de Oude Baan 8 en 16, 5125NG, Hulten voorlopig heeft aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. Deze voorlopige aanwijzing is gebaseerd op artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar van de aangewezen percelen deze percelen bij verkoop eerst te koop moet aanbieden aan de gemeente.

Deze aanwijzing loopt vooruit op een opvolgend ruimtelijk plan en is maximaal drie maanden geldig. Om het voorkeursrecht te laten voortduren heeft het college aan de raad voorgesteld om de voorlopige aangewezen percelen definitief aan te wijzen.

We verwachten dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 oktober 2021 hierover een besluit neemt.

Voor de volledige tekst van deze bekendmaking verwijzen wij u naar de website www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmaking is gepubliceerd in het Gemeenteblad van Gilze en Rijen van 21 juli 2021. Daar vindt u meer informatie over de terinzagelegging van het besluit en de mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen en/of bezwaar.

In verband met de nog geldende coronamaatregelen liggen de stukken niet in het gemeentehuis ter inzage. U kunt deze alleen hier bekijken.