Aanleg snelfietsroute tussen NS-station en Maczektunnel start 23 augustus

Sfeerbeeld

Aannemer Ballast Nedam start op maandag 23 augustus met de aanleg van de snelfietsroute tussen het Stationsplein en de Maczektunnel in Rijen. Dit stuk snelfietspad maakt straks onderdeel uit van de snelfietsroute Breda-Tilburg. De aanleg van een fietsbrug over de Maczektunnel is ook onderdeel van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot uiterlijk half oktober.

Wat gaat er gebeuren?

We richten de Venneweg en Trees Kinstraat in als fietsstraat. Er komt een fietsbrug over de Maczektunnel. De fietsbrug sluit aan op het stuk snelfietspad dat net voor de zomervakantie al is aangelegd naast de spoorlijn richting Tilburg.

Blijven het P&R-terrein en de straten bereikbaar?

Het P+R-terrein bij NS-station Gilze-Rijen blijft open en bereikbaar. Woningen aan de Venneweg en Trees Kinstraat blijven tijdens de werkzaamheden altijd minstens te voet bereikbaar. Er gelden omleidingsroutes. Gele borden geven de omleidingsroutes aan. De omleidingsroutes staan op www.gilzerijen.nl/snelfietsroute.

Wat is een snelfietsroute?

Op een snelfietsroute kun je lekker doorfietsen omdat het vlak asfalt heeft en weinig obstakels. Je krijgt als fietser zoveel mogelijk voorrang en hebt weinig hinder van ander verkeer. Lekker door Rijen dus! Meer weten over het tracé van de snelfietsroute door Rijen? Kijk dan op www.gilzerijen.nl/snelfietsroute. Daar staan ook plattegronden die de route in beeld brengen.

Heeft u vragen?

Meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op www.snelfietsroute.com. Of neem contact op met Fleur Kuijper, de omgevingsmanager van Ballast Nedam. Fleur is bereikbaar via info@snelfietsroute.com of 06-30738050.

Heeft u vragen over het ontwerp van de snelfietsroute? Neem dan contact op met de gemeente via secretariaatprojecten@abg.nl of 14 0161.