Voorbereidende werkzaamheden aanleg spooronderdoorgang N631

Een gesloten overweg op de provinciale weg N631 met links aan de overzijde van het spoor manege Vijf Eiken

foto Jacomijn Dijkers

Bestemmingsplan N631 onderdoorgang spoor Rijen

Op maandag 19 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Gilze en Rijen ingestemd met het bestemmingsplan voor de onderdoorgang N631 bij Rijen. Daarmee wordt de aanleg van een onderdoorgang in plaats van de huidige spoorwegovergang en de aanleg van de nieuwe rotonde op de provinciale weg mogelijk gemaakt. Met dit besluit kan de provincie verder met de voorbereidingen om de onderdoorgang en rotonde aan te leggen.

Planning

De komende maanden werkt de provincie het ontwerp verder uit. Als het ontwerp klaar is, maakt de provincie een werkbeschrijving (bestek) voor de aannemer en worden de benodigde vergunningen aangevraagd.

Vanaf oktober 2021 verwacht de provincie buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Naar verwachting start de aanleg van de onderdoorgang en rotonde in 2022. De provincie verwacht de werkzaamheden in 2024 te kunnen afronden.

Fietsers en voetgangers

De onderdoorgang en de nieuwe rotonde zorgen ook voor nieuwe routes voor fietsers en voetgangers van en naar de Nassaulaan in Rijen. De routes die zijn opgenomen in het bestemmingsplan hebben we op kaartjes uitgewerkt en vindt u op www.gilzerijen.nl/spoor.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.brabant.nl/n631. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de provincie via N631@brabant.nl.