Gemeenten en energiecoöperatie ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Foto ondertekenen

Foto: Jimke Joling

Eerder deze maand ondertekenden onze gemeente, de acht andere gemeenten in Hart van Brabant en de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. een samenwerkingsovereenkomst. Met de samenwerking willen de gemeenten en coöperatie meer inwoners betrekken bij het opwekken van duurzame energie in de regio.

Meedenken, -doen en -profiteren

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en Coöperatie Energie Hart van Brabant komt voort uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Hierin staat onder andere hoe en waar we energie duurzaam kunnen opwekken met wind en zon. 

In de REKS is afgesproken dat alle inwoners van Hart van Brabant moeten kunnen meedenken en meebeslissen bij de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden. Ook streven we ernaar dat de lokale omgeving 50% eigenaar wordt van energieprojecten. Dat betekent dat inwoners ook kunnen profiteren van de opbrengsten van wind- en zonneparken in hun omgeving.

Lokale energiecoöperaties

Om die participatiedoelen te bereiken en inwoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van energieprojecten, werken de veertien lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant en gemeenten samen. Belangrijk gezamenlijk doel daarbij is om het draagvlak te vergroten voor de duurzame-energieprojecten uit de REKS door in contact te komen met inwoners.

Bovendien kan met de samenwerking beter geborgd worden dat inwoners en ondernemers in de regio kunnen meedenken, meebeslissen en mee-ondernemen bij energieprojecten. Ook profiteren inwoners via de energiecoöperaties mee van de opbrengsten uit de duurzame opwekprojecten van de REKS. 

Met de Energie Coöperatie Hart van Brabant u.a. willen de veertien lokale energiecoöperaties in de regio hun kennis en kwaliteiten effectief inzetten. Zo ontstaat een gezamenlijk kennis- en expertisecentrum en kan de koepelcoöperatie professionele ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van REKS-projecten.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

In onze regio Hart van Brabant hebben we een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) gemaakt. Daarin staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 

Meer informatie over de REKS vind je op regio-hartvanbrabant.nl/REKS.