Mantelzorgcompliment 2021

Als waardering voor mantelzorgers reiken we elk jaar het mantelzorgcompliment uit. Dit zijn dit jaar cheques ter waarde van 75 euro te besteden bij lokale winkeliers.

Bent u een mantelzorger?

U bent een mantelzorger als u voor langere tijd méér dan de gebruikelijke zorg geeft aan iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld in verband met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan uw partner, ouder of kind zijn, maar ook een familielid, vriend of kennis.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?

De mantelzorger vraagt het compliment aan. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 december 2021 bij ons binnen zijn. Zijn er meer mantelzorgers voor één persoon? Spreek dan samen af wie het compliment aanvraagt.

Hoe vraagt u een mantelzorgcompliment aan?

Wilt u het mantelcompliment aanvragen? Download daar het aanvraagformulier (PDF, 226 kb) . U kunt het formulier ook ophalen bij het gemeentehuis in Rijen. U kunt het op verschillende manieren inleveren. Dit staat op het formulier.

Ben jij een jonge mantelzorger?

Jonge mantelzorgers (tot 24 jaar) kunnen zich aanmelden bij Jeanine Bouman. App of bel naar 06-83168915, of stuur een mailtje naar jmzconsulent@mantelzorggilzerijen.nl.

Heeft u nog vragen?

U kunt met al uw vragen over mantelzorg terecht bij het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. Neem vrijblijvend contact op met één van de professionals via www.mantelzorggilzerijen.nl.