Onderzoek naar gezondheid kinderen van 0 t/m 11 jaar

Bij veel ouders valt er de komende dagen een uitnodiging in de bus om mee te doen aan de kindmonitor. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van kinderen van 0 tot en met 11 jaar. De GGD Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 35.000 ouders en verzorgers in onze regio. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van kinderen in beeld krijgt.

Onderzoek

De GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in onze regio. De vragen gaan over de gezondheid, leefomgeving, het welzijn en de invloed van corona. Heeft u een uitnodiging gekregen? Dan is uw kind via een steekproef uit de Basis Registratie Personen (BRP) geselecteerd. U kunt de vragenlijst online invullen op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant. Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. De GGD beloont elke dertigste deelnemer met een cadeaubon van vijftien euro. U kunt dit bedrag ook aan een goed doel geven.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen en te leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden? De GGD publiceert de resultaten van het onderzoek half 2022 op www.brabantscan.nl.

Úw ervaringen en behoeften in beeld

Elly de Boer, onderzoekster bij de GGD: “Ouders weten zelf het beste hoe het met hun kinderen gaat. Daarom krijgen veel ouders een brief van de GGD. Hierin vragen we om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en opvoeding van hun kind, maar ook over sociale contacten, lichaamsbeweging en (speel)voorzieningen. Natuurlijk is er ook aandacht voor corona. Ouders van peuters kijken anders tegen dingen aan dan ouders met kinderen van 10 of 11 jaar. Juist daarom vragen we zoveel ouders om mee te doen. Ik ben erg benieuwd naar wat mensen invullen. Ik hoop dat we kunnen rekenen op de medewerking van veel ouders!”