Overlast melden: waar kan ik terecht?

Ervaart u woonoverlast zoals bijvoorbeeld ruzie met of overlast van de buren of overlast op straat? Ga dan eerst samen rustig in gesprek. Mogelijk zijn zij zich niet bewust van de overlast en kunt u samen een oplossing vinden. Kom u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente.

In onze gemeente hebben we voor het melden en coördineren van overlastsituaties een speciale overlastregisseur. Zij bekijkt uw melding en zoekt, eventueel samen met u, naar een oplossing. Zij werkt nauw samen met onder meer de politie, jongerenwerk, gemeentelijke BOA’s, wijk- en buurtbeheer, woningcorporaties, buurtbemiddeling, wijk-GGD en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Hoe kunt u de overlastregisseur bereiken?

Dat kan via het telefoonnummer: 14 0161. U kunt een melding doen via de knop ‘melding doorgeven’ op www.gilzerijen.nl/melding of via de BuitenBeterapp.