AED geplaatst op NS-station Gilze-Rijen

afbeelding met persoon, poseren

Wethouder Sandra Diepstraten van Gilze en Rijen, programmamanager AED’s Marianne Spoelstra van de Hartstichting en stationsmanager Armando Marquard onthullen de AED op NS-station Gilze-Rijen

Vanaf nu heeft NS-station Gilze-Rijen een AED. In de komende periode krijgen alle NS-stations in Noord-Brabant een AED. De grote Brabantse stations hebben ze al een tijdje. Die krijgen nu nieuwe. Eind 2021 moeten alle AED’s in Brabant geplaatst zijn.

Landelijk dekkend netwerk

Door meer AED’s te plaatsen, willen we een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat vergroot de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen. Om zo snel mogelijk hulp te bieden, zijn de AED’s straks te gebruiken door medewerkers van ProRail en NS én door burgerhulpverleners via HartslagNu.

Levens redden

Met de nieuwe AED hebben mensen op en in de omgeving van het station een grotere kans op overleving bij een hartstilstand. Volgens de Hartstichting krijgen ongeveer 17.000 mensen per jaar een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De kans op overleven is het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten start en een AED wordt ingezet.

Nieuwe AED’s zijn te gebruiken op het station, maar zijn ook beschikbaar voor de omgeving van het station. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Daarmee is deze uitbreiding van het netwerk van invloed op de stations én hun omgeving. ProRail en NS dragen zo bij aan de opgave die we in Nederland nog hebben om AED-loze zones te vullen.”

Meer weten over AED’s of wil je hulpverlener worden? Kijk dan op https://hartslagnu.nl/