College presenteert plan om vlotte herstart na corona te stimuleren

een foto van winkelend publiek in winkelcentrum De Laverije in Rijen uit mei 2021, kort na de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen

Gemeenten hebben van het Rijk geld gekregen om de lokale samenleving te ondersteunen in de herstart na corona. Als het aan het college ligt, gebruiken we geld om knelpunten op te lossen en de positie van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen te versterken. Het plan ‘Kickstartend sterker na corona’ geeft een extra impuls aan de samenleving. In het plan staan activiteiten om meteen op te pakken. Het biedt ook ruimte om samen met inwoners en professionals activiteiten verder uit te werken. Daarnaast kunnen we inspelen op onvoorziene effecten in de herstartende samenleving. Op 22 november is het aan de gemeenteraad om het plan vast te stellen.

Blijvend versterken

“Om het geld zo goed mogelijk te besteden, hebben we deze zomer in de gemeente en in ABG-verband met gesprekken, vraaggesprekken en enquêtes een goed beeld gevormd van de mogelijkheden om met een eenmalige impuls onze samenleving zoveel mogelijk blijvend te versterken. Omdat de coronacrisis heeft geleerd dat niet alles te voorspellen is, hebben we gekozen voor een richtinggevend plan met ruimte om in te spelen op nieuwe behoeftes en ontwikkelingen”, vertelt coördinerend wethouder David Vermorken. Voor het plan is ruim 660.000 euro beschikbaar.

Direct aanpakken

Als de gemeenteraad op 22 november instemt met het plan komt er geld vrij. Daarmee kunnen we eventueel de dorpsteams, dorpsverbinders en de verenigingen tijdelijk extra ondersteunen. Maar ook voorzieningen voor buiten sporten, spelen en bewegen versterken en activiteiten opzetten om leefstijlen te verbeteren en uit te voeren. We kunnen dan MFA De Molenwiek compenseren en een noodfonds voor schrijnende situaties inrichten. Om goede ideeën van inwoners mogelijk te maken, komt er extra geld voor F-ons. Er hoeft dan geen cofinanciering te zijn om een beroep te doen op F-ons. Ook het ondernemersfonds krijgt extra geld om innovatieve ondernemersinitiatieven mogelijk te maken.

Samen verder uitwerken

Omdat de herstart van de samenleving pieken en dalen kent, is een deel van het geld bedoeld om lokaal invulling te geven aan het Nationaal Programma Onderwijs, een dialoogtafel in te richten met ondernemers en verenigingen, stageplekken en ervaringsplekken te creëren om tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen en mensen te stimuleren om te praten over wat hen echt dwars zit.

Veerkrachtige samenleving

Het college koos voor een beknopt plan met concrete acties. ”De samenleving heeft in de afgelopen periode veel veerkracht en zelfredzaamheid laten zien. We hebben daarom ook bij de herstart vertrouwen in de lokale veerkracht en willen voorwaarden creëren voor inwoners, ondernemers en verenigingen om zichzelf en elkaar naar behoefte bij te staan.” besluit de wethouder.