Bestemmingsplan voor 375 nieuwe woningen in Rijen naar gemeenteraad

Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk ‘Tussen de Leijen’ in Rijen vast te stellen. De nieuwe woonwijk krijgt in totaal 375 nieuwe woningen en komt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. We gaan zo veel mogelijk energieneutraal bouwen. De wijk sluit daarmee aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek. De gemeente, Leystromen en Ballast Nedam nemen samen de ontwikkeling van de nieuwe wijk in Rijen op zich.

De openbare ruimte in de wijk krijgt een groen en duurzaam karakter met veel aandacht voor de opvang van het hemelwater. ‘Tussen de Leijen’ bestaat uit vier delen. Mensen wonen er straks in een groene omgeving. De vier delen van de nieuwe woonwijk krijgen elk een eigen binnenpark. Er is veel aandacht voor natuurlijk spelen en elkaar ontmoeten in het groen. De groene inrichting van de wijk zorgt ook voor een natuurlijke overgang tussen het dorp en het buitengebied rondom de Mosstraat.

De raadscommissie Ruimte bespreekt het bestemmingsplan op dinsdag 18 januari 2022. Het staat op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2022.