Gemeenteraad vergadert 3 januari over benoeming wethouder Annette Stinenbosch

Foto Annette Stinenbosch

Wethouder Sandra Diepstraten heeft op 7 december 2021 aangegeven te stoppen als wethouder. De fractie van het CDA heeft Annette Stinenbosch-Kools voorgedragen als nieuwe wethouder. De gemeenteraad vergadert op maandag 3 januari 2022 over het raadsvoorstel om Annette Stinenbosch-Kools te benoemen tot wethouder in de gemeente Gilze en Rijen. De vergadering begint om 19.30 uur en is zonder publiek. Op gilzerijen.raadsinformatie.nl kunt u de vergadering via een livestream volgen.

Het is de bedoeling dat Annette Stinenbosch-Kools de hele portefeuille en alle projecten overneemt van haar voorganger. Zowel de zwaarte als het maatschappelijk belang van de portefeuille, denk bijvoorbeeld aan de verschillende woningbouwprojecten en de spoorzone, vormden aanleiding voor het CDA om ook voor de laatste maanden van deze raadsperiode te zorgen voor een ervaren bestuurder en deskundige wethouder.

Annette Stinenbosch heeft bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam, aangevuld met een post-doctorale opleiding ‘Bestuur en toezicht’. Ze woont in Bergen op Zoom, waar zij eerder ook wethouder is geweest. Annette Stinenbosch: “Ik verheug me er enorm op om kennis te komen maken met de leden van het college, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat en natuurlijk met de inwoners. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan het bestuur van de prachtige gemeente Gilze en Rijen”.