Viaduct Molenschot over de Rijksweg A58 vernoemd naar omgekomen militair vliegbasis Gilze-Rijen

Viaduct Molenschot krijgt naam overleden militair eerste luitenant-vlieger Ernst Mollinger

Het viaduct Molenschot over de Rijksweg A58 in onze gemeente heet per 2 december ‘eerste-luitenant Ernst Mollinger’. Ernst was militair vlieger, verbonden aan het Defensie Helikopter Commando vliegbasis Gilze-Rijen en vloog op de Apache gevechtshelikopter. Hij verongelukte op 17 maart 2015 samen met collega militair vlieger René Zeetsen toen de Apache neerstortte tijdens hun inzet voor de vredesmissie Minusma in Mali.

Met instemming van de nabestaanden en de gemeente wordt de naam van Ernst Mollinger op het viaduct Molenschot vermeld. Een passende en blijvende herinnering aan Ernst en allen die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen inzetten.

Commandant Defensie Helikopter Commando commodore Robert Adang:

“We staan als Defensie Helikopter Commando midden in de samenleving, niet alleen als mens maar zeker ook door wat we doen. Ernst en René zijn gestorven bij de uitvoering van hun taken ter bescherming van vrede en veiligheid. De vernoeming van twee viaducten, één in de gemeente Gilze en Rijen en één in Venlo is een erkenning voor het offer dat zij hebben gebracht en een zichtbaar bewijs van de band tussen Defensie en de maatschappij die we dienen. De waardering die daaruit spreekt is niet alleen van belang voor de nabestaanden maar steunt ons als militairen bij het werk dat we doen.”

Burgemeester Derk Alssema:

“Met de vliegbasis in het hart van onze gemeente zien we elke dag militairen hard aan het werk om zich in te zetten voor vrede en veiligheid. Daarom ondersteunen wij van harte het verzoek voor de naam van het viaduct in Molenschot. De spanningen en conflicten die we wereldwijd zien oplopen, laten zien hoe belangrijk het is om lokaal de omgekomen militairen die het hoogste offer brachten te blijven herdenken".

Woorden uit het 301 Apache squadron:

“Het ongeluk heeft een diep litteken achtergelaten bij op het squadron en een pijn teweeg gebracht die nog dagelijks wordt gevoeld. Ernst en René waren twee luchtmachters in hart en nieren, maar bovendien twee fijne vrienden. Het 301 squadron kenmerkt zich door een diepe onderlinge verbondenheid en kameraadschap. Ieder jaar staan we op 17 maart extra stil en leggen we bloemen bij de gedenksteen. We dragen ze iedere dag in ons hart. Op deze manier blijven Ernst en René zowel voor de familie als voor ons als collega’s dichtbij. En hun namen nu ook zichtbaar in de maatschappij, dat betekent veel voor ons.”

75 jaar

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid heeft het ministerie van Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het Veteranen Platform een plan ontwikkeld om bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die tijdens hun inzet voor vredesmissies, vanaf de VN missie in Korea zijn omgekomen. In het hele land zullen in de komende jaren ruim 40 viaducten vernoemd worden naar omgekomen militairen. Militair vlieger René Zeetsen is, eveneens per 2 december, vernoemd op het viaduct van de A73 over de Venloseweg in zijn woonplaats Venlo.