Gemeente controleert inschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)

Afbeelding met rood

Ingeschreven staan op het juiste woonadres is voor iedereen van groot belang. Alle overheidsinstanties gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente onderhoudt deze registratie. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw woonadres een bepalende rol.

Adressen op orde

Hebt u bijvoorbeeld zorg of (schuld)hulp nodig? Dan kunnen we u zonder goed adres niet bereiken. Verkeerde inschrijvingen in de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) kunnen leiden tot fraude met uitkeringen en toeslagen. En illegale kamerverhuur kan veel overlast veroorzaken. Dit constateren we door controle op inschrijvingen in de BRP. We vinden het daarom belangrijk om de BRP op orde te hebben. In sommige gevallen is daarom een plaatselijke controle nodig.

Huisbezoek

Onze controleur kan bij u aan de deur komen om te onderzoeken of alle personen die in uw woning wonen, staan ingeschreven in de gemeentelijke Basis Registratie Persoonsgegevens. Soms doen we dat in samenwerking met de politie. De controleur legitimeert zich aan de deur en houdt rekening met de coronamaatregelen. De controles voldoen verder uiteraard aan de wettelijke regels en de privacybescherming.

Regels en melden

Controleer zelf of uw woonadres goed geregistreerd is. Dat kan via Mijnoverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Eventuele correcties geeft u aan ons door via onze website. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek!

Bent u verhuisd en vergeten uw verhuizing door te geven? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk via www.gilzerijen.nl of neem contact op met ons Klanten Contact Centrum via 14 0161.

Heeft u signalen dat er te veel personen op één adres wonen, er sprake is van verkeerde inschrijvingen of kamerverhuur? Stuur dan een mail naar burgerzaken@abg.nl .