Nieuwjaarstoespraak burgemeester Alssema

Foto Derk Alssema

Zoals u begrijpt is er ook dit jaar geen nieuwjaarsontmoeting met het college. De toespraak van burgemeester Derk Alssema leest u hieronder. We hebben de toespraak ook opgenomen. Deze kunt u hier bekijken.

Beste inwoners van onze mooie gemeente Gilze en Rijen,

Vorig jaar sprak ik in mijn nieuwjaarstoespraak de hoop uit dat 2021 het jaar zou zijn van opstaan en weer doorgaan. Dat is het deels ook geweest. Het jaar begon hoopvol met het zetten van de eerste vaccinaties en er volgde een mooie zomer, waarin we konden genieten van activiteiten en de mooie voorzieningen in onze gemeente. Helaas laaide het coronavirus in het najaar weer op en kregen we weer te maken met beperkende coronamaatregelen. Een onaangename verrassing voor ons allemaal.

Net als u voelde ik vragen, boosheid en teleurstelling opkomen. Mijn gedachten gingen meteen ook naar de horecaondernemers die al zoveel klappen hebben gehad. Naar de culturele sector, evenementenorganisatoren, verenigingen en scholen die activiteiten moesten aanpassen en beperken. En naar de eenzame mensen wiens wereld vaak al klein is en door de coronamaatregelen vaak nog kleiner wordt. En wat te denken van de mensen die nu extra lang moeten wachten op de medische behandeling die zij zo nodig hebben. We hebben de harde les geleerd dat het virus niet weg is. We moeten leren leven met het virus. Als de vaccins hun werk doen, we alert blijven en ons aan de basismaatregelen houden, is er in 2022 weer veel mogelijk. Ik kijk bijvoorbeeld uit naar de derde etappe van de ronde van Spanje die op zondag 21 augustus door onze gemeente rijdt. Ik reken erop dat we dan al heel veel andere mooie activiteiten hebben beleefd. Als gemeente ondersteunen we dat met een actieplan om een kickstart te maken zodra onze samenleving weer open gaat. Het actieplan is er om goede initiatieven te stimuleren en te versterken, hou onze informatiekanalen goed in de gaten en meldt u bij de gemeente wanneer het goede ideeën fonds wordt opengesteld.

Zorg goed voor elkaar

Wat heb ik afgelopen jaar veel mooie initiatieven gezien in onze gemeente. Zo zag ik vrijwilligersorganisaties, seniorenverenigingen en culturele instellingen snel inspelen op de nieuwe situatie en andere manieren bedenken om er te zijn voor hun leden. Sportverenigingen bedachten andere manieren om te blijven sporten en buren stonden voor elkaar op om bijvoorbeeld de boodschappen te doen.

Ik wens eenieder toe om ook in het komende jaar op elkaar te blijven letten, om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld vereenzamen. Laten we eens aan de buurvrouw een paar deuren verder die vaak alleen zit, vragen hoe gaat het nu met u? Of een luisterend oor bieden aan een verenigingslid dat al een poos niet is op komen dagen bij de verenigingsactiviteiten. Zorgen voor elkaar, waar nodig met ondersteuning van de gemeente. Dat kan niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers en is juist in deze tijd enorm belangrijk. Ik ben trots op onze vele vrijwilligers en mantelzorgers. Gilze en Rijen zijn we samen.

Zorg goed voor jezelf

In een gezondheidscrisis als deze moeten we naast goed zorgen voor elkaar ook goed zorgen voor onszelf. Het in 2021 vastgestelde sport- en beweegbeleid daagt u uit om in beweging te komen en te blijven. De gemeente en de vele verenigingen bieden u prachtige voorzieningen om dit met elkaar te doen. Ook ons mooie buitengebied nodigt uit om actief van te genieten. In 2022 investeren we in nieuwe sporthallen in Rijen en in Gilze, en renoveren we in Molenschot het voetbalveld. Daarnaast vragen we aandacht voor gezonde leefstijl. Zorg goed voor uzelf.

Heb respect voor elkaar

Deze periode voelt als een emotionele achtbaan waar we met zijn allen in zitten. Doordat het virus zo hard ingrijpt in onze levens wordt er veel over gesproken. En dat is iets goeds. Maar laten we met elkaar het eerlijke gesprek voeren en de discussie opbouwend aangaan. Laten we dat bovenal doen met respect voor elkaar, met respect voor het zorgpersoneel en met respect voor iedereen die in de frontlinie helpt om dit virus te bestrijden.

De samenleving verhardt. Dat komt soms tot uitdrukking in geweld. Daarbij keren mensen zich ook tegen hulpdiensten. Laten we beseffen dat we onze hulpdiensten hard nodig hebben om onze gemeente een mooie en veilige gemeente te laten zijn. De mensen die voor ons soms letterlijk door het vuur gaan, bij nacht en ontij over ons waken en zich ontfermen over mensen in levensnood verdienen niets anders dan ons grootste respect.

Denk en doe mee

Ik zie het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet. We zijn een dynamische gemeente met mooie voorzieningen. De uitdaging is om dat zo te houden en waar mogelijk het leven in onze gemeente nog beter te maken. Zo wordt onder andere hard gewerkt aan het centrumplan in Gilze. In de komende jaren wacht ons grote uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen is de klimaatopgave. We moeten over op duurzame energie en van het gas af. Ik nodig u uit om samen met de gemeente hierover mee te denken en te doen. U kunt om uw huis te verduurzamen bijvoorbeeld gebruik maken subsidies en voor goede ideeën een beroep doen op F-ons, het fonds dat goede ideeën van inwoners mogelijk kan maken. Het komende jaar zullen we ook na gaan denken over een nieuwe toekomstvisie voor onze gemeente. Dat doen we graag samen met u. Ik hoop dat ik dan ook op u mag rekenen.

Ik wens u in het komende jaar toe dat uw veerkracht beloond wordt met nieuw perspectief en nieuwe energie om de draad weer op te pakken. In de hoop dat het virus niet langer een hoofdrol speelt maar definitief naar de achtergrond verdwijnt. Ik zie dat jaar hoopvol tegemoet. In maart mogen wij weer gebruik maken van een zwaarbevochten en belangrijke kiesrecht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Stemt u ook? En geeft u zo mede richting aan de toekomst van onze mooie gemeente?

Ik wens u namens gemeenteraad en college van Gilze en Rijen een heel mooi 2022. Denk om elkaar en blijf gezond.

Derk Alssema
Burgemeester Gilze en Rijen