Publiek is weer welkom bij raads- en commissievergaderingen

U bent weer van harte welkom in het gemeentehuis om de gemeenteraadsvergadering of een commissievergadering bij te wonen. De vergaderingen beginnen steeds om 19.30 uur. De eerst volgende vergadering is de gemeenteraadsvergadering van maandag 31 januari 2022. Wilt u aanwezig zijn? Dan vragen wij u om u vooraf aan te melden via griffie@gilzerijen.nl. Dat doen we om zicht te houden op het aantal aanwezigen en iedereen een zitplaats te kunnen bieden.

Hoe meldt u zich aan om de gemeenteraadsvergadering bij te wonen?

Aanmelden om bij de gemeenteraadsvergadering aanwezig te zijn, doet u door een e-mail te sturen naar griffie@gilzerijen.nl. Vermeld in de e-mail uw naam en de datum van de vergadering. Meld u meerdere personen aan? Vermeld dan de namen van alle personen. U kunt zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

Publieke tribune vanaf 19.20 uur geopend

Heeft u zich aangemeld om te komen luisteren? Vanaf 19.20 uur bent u van harte welkom om plaats te nemen op de tribune. Wij verzoeken u om de aanwijzingen van de bodes en griffiemedewerkers op te volgen. Zo zorgen we er voor dat iedereen snel op zijn plaats zit en we op tijd kunnen beginnen met de vergadering.

Waar vindt u de vergaderagenda’s?

De agenda en stukken van de raads- en commissievergaderingen staan op gilzerijen.raadsinformatie.nl.

Kunt u de gemeenteraadsvergadering ook via een livestream volgen?

In de afgelopen periode waren de raads- en commissievergaderingen te volgen via een livestream.

We blijven de vergaderingen live uitzenden. Vanaf ongeveer vijf minuten voor aanvang ziet en hoort u via gilzerijen.raadsinformatie.nl wat er gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis.