Groene Pluim voor verpakkingsbedrijf CurTec Nederland

Uitreiking Groene Pluim

Foto: Bedrijfsfotografie Brabant

Vandaag heeft wethouder Ariane Zwarts een Groene Pluim uitgereikt aan Marcel van Rooijen en Bart van Berkel van verpakkingsbedrijf CurTec Nederland. Zij deed dit namens de gemeente Gilze en Rijen en de organisatie ‘De Groene Pluim’, die landelijk bedrijven in het zonnetje zet die toekomstgericht ondernemen.

Ariane Zwarts: “Wat ik zo mooi vind is dat jullie duurzaamheid zo hebben doorgevoerd in je bedrijf. Jullie zijn echt koploper en je wilt het ook delen. We zien in jullie een echte aanjager voor anderen. Met de Groene Pluim geven we niet alleen dit bedrijf een pluim maar laten we ook zien wat er allemaal mogelijk is met betrekking tot duurzaam ondernemen. En vooral dat het de moeite is, in het belang van een duurzame toekomst, ook voor je onderneming.”

Met deze Groene Pluim komt het totaal aantal aan Groene Pluimen in heel Nederland op 38. De Groene Pluim versterkt, verbindt, zorgt voor de opschaling en meer zichtbaar maken van duurzame bedrijven. 320 bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten. Iedere organisatie met een actieve bijdrage op het gebied van duurzaam ondernemen die dit zichtbaar kan maken, komt voor een Groene Pluim in aanmerking.

Samenvatting jury rapport CurTec

De jury van De Groene Pluim-organisatie was onder de indruk van het gezonde werkgeverschap en de continue procesinnovaties bij CurTec.  

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf heeft zich gespecialiseerd in hoge-kwaliteit-verpakkingen voor met name de farmaceutische markt. Daarnaast leveren ze ook aan bedrijven in de sector van chemicaliën, voedingsingrediënten en logistiek.

De verpakker biedt werkgelegenheid aan 130 medewerkers en heeft (verkoop-)vestigingen in zes landen. De productie vindt plaats in Rijen. De kunststofverpakkingen onderscheiden zich door kwaliteit, functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en design. Veiligheid en kwaliteit hebben hoge prioriteit. Net als betrokkenheid van de medewerkers en de constante verbetering van arbeidsomstandigheden en werkmethoden.

Curtec heeft een gedreven aanjager in Marcel van Rooijen als manager Quality and Innovation. Op het gebied van duurzaam ondernemen heeft CurTec niet alleen een duidelijke missie/visie, maar ook duidelijke en ambitieuze doelstellingen voor2025 en 2030. Doordat het veel tijd en aandacht krijgt binnen de hele organisatie, is het ook mogelijk om mijlpalen te bereiken.

De stichting De Groene Pluim selecteerde 4 SDG’s waarop het bedrijf is getoetst: fatsoenlijke banen en economische groei, duurzame consumptie en productie, klimaatverandering aanpakken, partnerschappen voor de doelen. Daarnaast heeft CurTec nog 2 extra goals opgenomen in het duurzaamheidsbeleid, namelijk Gezondheid en Onderwijs. 

Gezond werkgeverschap komt naar voren in de aandacht voor gezondheid en veiligheid. Zo is er voor alle medewerkers een vitaliteitsprogramma. En CurTec investeert in onderwijs door veel stageplaatsen te creëren op zowel MBO- als HBO-niveau. Het bedrijf heeft de doelstelling uitgesproken om in 2030 erkend te worden als beste werkgever in de sector.

Gezond produceren is terug te vinden in de structurele aandacht voor circulaire productie. Zo worden in het productieproces snijresten gemalen en als grondstof ingezet voor nieuwe producten. Reststromen worden gemalen en doorgezet naar andere kunststofverwerkers. Verder is er doorgaand onderzoek naar biobased grondstoffen. En er wordt onderzoek gedaan naar het terugnemen van producten als nieuws business model.

Ook energiebesparing en energie-efficiency staan goed op de kaart. Zo is het machinepark gemoderniseerd en energie-efficiënter geworden en is energiemonitoring opgezet op machine-niveau. Opwekking van duurzame energie is een volgende stap, de inzet van windturbines wordt overwogen en er is onderzoek naar opvang en gebruik van regenwater.

Tenslotte is CurTec in de eigen sector de voortrekker in het aangaan van strategische partnerschappen, waarbij ze ernaar streven om de samenwerking tussen alle partijen in de keten verder te verduurzamen.

Al met al is CurTec hiermee een echte koploper op het gebied van duurzaam ondernemen in de gemeente Gilze en Rijen, maar zeker ook in de branche en daardoor een voorbeeldbedrijf.