Raadscommissie Ruimte vergaderde over bestemmingsplan stationsomgeving Rijen

afbeelding met spoorlijn, lucht

Het bestemmingsplan stationsomgeving Rijen kan door naar de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2022. Of dat gebeurt hangt af van het volgende: nog voor de vergadering van 7 maart moeten Rijk, provincie, ProRail en gemeente aanvullende afspraken hebben gemaakt over het financieel tekort op de plannen om de stationsomgeving in Rijen te verbeteren. Dit is de uitkomst van de vergadering van de raadscommissie Ruimte van dinsdag 15 februari.

Waarover is gesproken?

Enkele belangrijke zaken die genoemd zijn in de vergadering:

  • nooit meer wachten voor gesloten spoorbomen
  • de veiligheid van fietsers in de onderdoorgang
  • voorkomen dat Rijen Zuid ge├»soleerd raakt
  • toegankelijkheid van de stationsomgeving voor bewoners met een beperking (inclusiviteit)
  • Rijen Zuid en de vliegbasis goede brandweerzorg garanderen.

Het bestemmingsplan maakt dit mogelijk en de verdere uitwerking volgt in het ontwerp van de plannen.

Waarom de stationsomgeving verbeteren?

De stationsomgeving is verouderd en met name het middenperron en de spoorwegovergangen op en bij het station zijn een knelpunt. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om nieuwe perrons, een onderdoorgang in plaats van spoorbomen, verbeterde bereikbaarheid van het station en Rijen-Zuid en een passende nieuwe, duurzame inrichting van de directe omgeving te realiseren. Dit met als doel om de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Wat gebeurt er in de komende periode?

Rijk, provincie, ProRail en gemeente zijn in overleg over aanvullende afspraken over de financiering van de verbeteringen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad begin maart wordt bijgepraat over de gemaakte afspraken. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op maandagavond 7 maart 2022. Met het aangepaste bestemmingsplan wordt onder andere de onderdoorgang mogelijk gemaakt. Er wordt nog gewerkt aan het ontwerp van de plannen, waarbij veel aandacht is voor veiligheid, toegankelijk en duurzaamheid.