Raadscommissie Ruimte vergadert over bestemmingsplan stationsomgeving Rijen

Foto station

De gemeente wil de stationsomgeving in Rijen verbeteren en ontwikkelen tot een gebied waar het goed en veilig wonen, werken en reizen is. Voor deze plannen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op dinsdag 15 februari 2022 vergadert de raadscommissie Ruimte over het nieuwe bestemmingsplan.

Waarom de stationsomgeving verbeteren?

De stationsomgeving is verouderd. Met name het middenperron en de spoorwegovergangen op en bij het station vormen een knelpunt. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om nieuwe perrons, een onderdoorgang in plaats van spoorbomen, verbeterde bereikbaarheid van het station en Rijen-Zuid en een passende nieuwe, duurzame inrichting van de directe omgeving te realiseren. Met als doel om de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Wat gebeurt er in de komende periode?

De vergadering van de raadscommissie is een voorbereidende vergadering van de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op maandagavond 7 maart 2022. Met het aangepaste bestemmingsplan wordt onder andere de onderdoorgang mogelijk gemaakt. Er wordt nog gewerkt aan het ontwerp van de plannen, waarbij veel aandacht is voor veiligheid en duurzaamheid.

Kijk voor meer informatie op gilzerijen.raadsinformatie.nl.