College presenteert stand van zaken coalitieprogramma ‘Grote opgaven, breed draagvlak’

afbeelding met buiten, personen, gras, gebouw

Aan het einde van de bestuursperiode 2019-2022 heeft het college de stand van zaken van het coalitieprogramma 2019-2022 in kaart gebracht. Aan de hand van de 148 actiepunten uit het coalitieprogramma rapporteert het college over wat is bereikt in deze periode.

Van de 148 actiepunten zijn 108 punten gerealiseerd. Bij 30 punten is de actie nog gaande of is er sprake van gedeeltelijke realisatie. Tien actiepunten zijn om uiteenlopende redenen nog niet gerealiseerd.

Kickstartend verder na corona

Een groot deel van deze bestuursperiode had het college te maken met de coronapandemie. Het college geeft aan dat opgaven door de coronacrisis nog groter werden. Deze coronacrisis heeft de afgelopen twee jaar een behoorlijke druk gelegd op inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, gemeenschap en ambtelijke organisatie. Nu we weer voorbij de coronacrisis kijken, is het des te belangrijker om de sociale structuren in onze dorpen te behouden en te versterken. Het plan ‘Kickstartend verder na corona’ biedt een goede basis om dit samen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en ondernemers op te pakken.

Lobby gemeentefonds

Om taken uit te voeren, ontvangt de gemeente geld van het Rijk. Gemeenten werden de afgelopen jaren geconfronteerd met een groot tekort in de Rijksfinanciering van belangrijke taken zoals Jeugdzorg en Wmo. De aanstaande herijking van het gemeentefonds leidt tot een korting die op kan lopen tot 1,7 miljoen euro. Samen met de andere gemeenten in Hart van Brabant en via de VNG doen we een dringend beroep op het Rijk om de financiële positie van gemeenten weer op peil te brengen.

De volledige rapportage kunt u hieronder (PDF, 3.444 kb)  downloaden. Op woensdag 9 maart aanstaande staat dit onderwerp ook op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.