Vier stoppende veehouderijen in het gebied Bolberg in Gilze maken plaats voor woningbouw

De ontwikkeling van 18 nieuwe woningen in het gebied Bolberg in Gilze kan worden voorbereid. Vier veehouders, Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, VABIMPULS  en de gemeente hebben hierover overeenstemming bereikt. De ontwikkeling draagt in de toekomst ook bij aan een gezonder woon- en leefklimaat. Omdat de intensieve veehouderijen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten, zijn er straks alleen nog grondgebonden agrarische- en akkerbouwbedrijven in het zuidelijk buitengebied van Gilze.

Wethouder Aletta van der Veen: “Ik ben ontzettend blij met dit resultaat. Als we ondernemers een goed alternatief willen bieden voor de intensieve veehouderij, dan is dit een prachtig voorbeeld. Er wordt al zo’n 15 jaar gesproken over mogelijke ontwikkelingen in dit gebied, waarbij de inpassing in het landschap voorop staat. Het saneren van deze bedrijven levert uiteraard flinke kwaliteitswinst op.”

Peer Verkuijlen van VABIMPULS; “veel agrarische bedrijven stoppen, schakelen over naar iets anders of verplaatsen. De begeleiding hierbij moet er voor zorgen dat iedereen er beter van wordt en dat de eigenaar er goed mee uit de voeten kan. Dankzij een goede samenwerking van gemeente, Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en VABIMPULS is dat in het gebied Bolberg alleszins geslaagd.”

Directeur Wim van de Kerkhof van Ruimte voor Ruimte: “een goed resultaat dat niet tot stand was gekomen zonder de bereidheid van de agrariërs om te participeren in de gebiedsontwikkeling, de vakkundige inzet van de VAB-deskundigen en de medewerking van de gemeente. Co-creatie avant la lettre.”

Woonerven en lintbebouwing

Op hoofdlijnen is al duidelijk hoe de nieuwe woningen in het gebied worden ingepast. Bij drie van de vier bedrijven verandert het boerenerf in een woonerf. Waar mogelijk wordt van bestaande bebouwing een woning gemaakt. Bij het vierde bedrijf worden woningen langs de weg gebouwd en ontstaat een meer gesloten lintbebouwing. In de komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Aansluiten op en respect voor het landschap staan hierbij centraal. Daarna start een omgevingsdialoog als voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure. Voor de uitvoering van de plannen is namelijk een nieuw bestemmingsplan nodig.