Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing 2022

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in onze gemeente is:

Lijst

Partij

Aantal zetels

1

Kern 75

6

2

Gemeentebelang

2

3

CDA

1

4

VVD

2

5

PvdA

2

6

D66

2

7

GGR

6

In totaal hebben 10637 inwoners hun stem uitgebracht. Dit is een opkomst van 50,99 % van het totale aantal kiesgerechtigden. Het aantal blanco stemmen is 32. Het aantal ongeldige stemmen is 25.

Vanaf 17 maart vindt u de voorlopige uitslagen op kandidaatniveau op www.gilzerijen.nl/verkiezingsuitslagen

Definitieve uitslag 21 maart bekend

Maandag 21 maart na 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. U kunt de zitting online volgen via onze livestream op: https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/dashboard