Kern ’75, Groen Gilze en Rijen en de Partij van de Arbeid bereiken coalitieakkoord

Op de foto staan alle onderhandelaars

Na intensieve gesprekken melden Kern ’75, Groen Gilze en Rijen en de Partij van de Arbeid dat er een concept-coalitieprogramma is. Eind maart spraken deze partijen het vertrouwen in elkaar uit om te komen tot een nieuwe coalitie. Een woord van dank is er voor de ABG-organisatie. Bij enkele onderwerpen hadden de partijen meer informatie nodig om keuzes te maken. Deze informatie heeft de ABG-organisatie aangeleverd.

Belangrijke onderwerpen in het coalitieprogramma zijn: meer groen, de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, een duurzame gemeente, een visie maken over de gemeente Gilze en Rijen in 2040, meer betaalbare koop- en huurwoningen bouwen, het aantal inwoners laten doorgroeien naar 30.000 inwoners, een spooronderdoorgang voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten (exclusief brandweer), blijven inzetten op het behoud van kwalitatief goede zorg en ondersteuning in het sociaal domein en extra investeren in de ABG-organisatie in zowel de dienstverlening als in huisvesting. Op financieel gebied willen de partijen er voor zorgen dat de gemeente Gilze en Rijen blijft behoren bij de 20% goedkoopste gemeenten van Nederland.

Deze week (11-15 april) wordt het concept coalitieprogramma voorgelegd aan de leden van de drie partijen. Het definitieve coalitieprogramma bieden de partijen rond 15 april aan de gemeenteraad aan. In de raadvergadering van 25 april bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord en is het de bedoeling om de nieuwe wethouders te installeren.