Ook dit jaar aandacht voor natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

afbeelding met gras, buiten, boom, staand

In 2021 viel de overlast van de eikenprocessierups mee. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot de overlast dit jaar zal zijn. Dat is afhankelijk van het weer. We nemen verschillende maatregelen. We bestrijden de eikenprocessierups preventief, zorgen geleidelijk aan voor meer diversiteit in de beplanting en ook de Plantgoedactie en het project Natuur in de wijk dragen bij aan meer biodiversiteit.

We gaan veel minder spuiten in de gemeente

Het is veel beter voor de biodiversiteit om minder te spuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Het middel is niet schadelijk voor dieren en mensen, maar mogelijk kan het schadelijk zijn voor insecten. De gemeenteraad heeft daarom besloten om dit jaar drastisch minder te spuiten. Vorig jaar werden nog 61% van de eiken die in beheer zijn bij de gemeente bespoten. Dit jaar is dat nog maar 14%.

Hoe gaat de preventieve bestrijding in zijn werk?

Zodra de eerste blaadjes aan de eikenbomen komen, begint een gecertificeerd bedrijf met het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Dit is meestal eind april/begin mei. Wij gebruiken hiervoor een biologisch bestrijdingsmiddel. Dit doen we alleen binnen de kernen, in de buurt van scholen, sportparken, winkels en andere drukke verblijfsplaatsen. In bosplantsoen, buitengebied en langs natuurgebieden spuiten we niet. Ook op de plaatsen die vorig jaar natuurlijk zijn ingericht spuiten we niet. Op preventieve-bestrijding-eikenprocessierups-2022 ziet u waar dat is.

Plantgoedactie en Natuur in de Wijk

De Plantgoedactie die we elk jaar samen met de NLGR houden, draagt bij aan de biodiversiteit en daarmee aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Dit jaar stond de Plantgoedactie in het teken van de merel. De Plantgoedactie was een enorm succes en is ook dit jaar helemaal uitverkocht. De afgelopen twee jaar liep het project Natuur in de Wijk. Honderden nestkasten zijn opgehangen en bewoners hebben vele vierkante meters beplanting geplant in hun tuin. Ook dit draagt bij aan de bestrijding van de eikenprocessierups.

Aanplant meer verschillende soorten

Bij aanplant van nieuwe bomen of de aanleg van nieuw groen zorgen we voor meer afwisseling.

Dit zorgt er voor dat de eikenprocessierupsen zich minder goed kunnen verspreiden. Een gevarieerde begroeiing trekt andere insecten en vogels aan die eikenprocessierupsen eten.

Natuurlijke bestrijding

De gemeente heeft drie kilometer berm ingezaaid met bloemenmengsel en op enkele locaties heesters aangeplant. De bloemen en heesters trekken natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan. Ook op deze ingerichte locaties spuiten we niet meer. Vrijwilligers van NLGR hebben begin 2020 ruim 500 mezenkasten opgehangen in de hele gemeente. Dit alles draagt bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.

Wat kan ik zelf doen?

Deze maatregelen richten zich op openbaar gebied. Natuurlijk kunt u ook in uw eigen tuin zorgen voor meer diversiteit en planten of struiken zetten die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aantrekken. Ook nestkastjes ophangen voor koolmezen, boomklevers en vleermuizen kan helpen.

Waar kan ik overlast melden?

Doordat we minder preventief spuiten heeft u mogelijk meer overlast. Heeft u overlast van de eikenprocessierups in de openbare ruimte, meld dit dan via de BuitenBeterapp, doe een melding of bel de gemeente via tel. 14 0161. Als u een melding maakt van overlast van de eikenprocessierups, komt een medewerker van de  gemeente kijken of wij iets kunnen doen aan de overlast. We kunnen niet alle nesten verwijderen maar maken een afweging waar de overlast het grootst en urgent is.

Veel gestelde vragen

Op www.gilzerijen.nl/overlastvandierenofplanten hebben wij de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Waar vind ik meer informatie over de eikenprocessierups?

Op www.rupsen.info heeft de GGD handige info gezet over met name de gezondheidsklachten die de eikenprocessierups kan veroorzaken. Voor andere informatie over de rups kunt u kijken op de website www.processierups.nu.