Planning aanleg openbare ruimte Centrumplan Gilze aangepast door oplopende levertijden

Sfeerbeeld centrumplan

De bouw van plan Heerehoeve in het Centrumplan Gilze gaat richting oplevering. Alphons Coolen Bouw is bijna klaar met de bouw van woningen en winkels in de delen Carrehof, Kroonhof en Langehof. Ook de aanleg van de definitieve bestrating in het centrumplan is gestart. Door oplopende leveringstijden verlopen deze werkzaamheden anders dan gepland. Met name straatstenen worden deels later geleverd. Gemeente en Alphons Coolen Bouw hebben in goed overleg de planning aangepast.

Oplopende levertijden

De oplopende levertijden hebben alles te maken met de toenemende spanningen in de wereld. Er was nog geen sprake van een oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland toen het inrichtingsplan voor de openbare ruimte eind 2020 werd vastgesteld, materialen werden besteld en werkzaamheden werden gepland.

Bereikbaarheid garanderen

Omdat de levering van de stenen in delen gaat, is de aanleg van de nieuwe bestrating ook in delen. Omdat gemeente en Alphons Coolen de bereikbaarheid van Gilze en de woningen en winkels in het centrumplan willen garanderen, is ervoor gekozen om de bestaande bestrating en delen van de bouwweg in het centrumplan later te bestraten met de nieuwe straatstenen.

Trottoirs en parkeervoorzieningen

Concreet betekent dit dat de trottoirs en parkeervoorzieningen rondom Carrehof en Kroonhof volgens planning worden aangelegd. Dat gebeurt in de komende weken en duurt tot half juni. Carrehof en Kroonhof zijn de gebouwen met supermarkt, winkels en daarboven woningen. Een deel van de Nieuwstraat en de kruising met de Lange Wagenstraat in Gilze zijn onderdeel van het centrumplan Gilze. De bestaande bestrating in een deel van de Nieuwstraat en de kruising met de Lange Wagenstraat vervangen we later. Een deel de woonstraat bij Langehof (zes woningen) blijft nog even een bouwweg en krijgt later de definitieve bestrating.

Herstraten Lange Wagenstraat

Het bouwverkeer voor het centrumplan gebruikt de Lange Wagenstraat om het bouwterrein te bereiken. Het is de bedoeling om na afronding van de bouwwerkzaamheden plannen te maken voor de herinrichting van de Lange Wagenstraat. Er zijn nog geen plannen in voorbereiding. De plannen voor de herinrichting maken we graag samen met de bewoners.

Wel gaan we de Lange Wagenstraat voor een deel herstraten. Dat gebeurt in de periode van 30 mei tot en met 10 juni 2022. We geven de omleidingsroute met gele borden aan en zorgen ervoor dat bewoners hun woningen kunnen bereiken.

Nieuwe planning

De Nieuwstraat en de kruising Nieuwstraat/Lange Wagenstraat zijn belangrijk voor het verkeer in Gilze. Op meerdere plekken in Gilze vinden wegwerkzaamheden plaats of zijn werkzaamheden gepland. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, stemmen aannemers en gemeente werkzaamheden op elkaar af. Daarom is op dit moment nog niet te zeggen wanneer het deel van de Nieuwstraat nieuwe bestrating krijgt.