Proef geëvalueerd: jeugd maakt goed gebruik van jongerenontmoetingsplekken

In oktober 2021 startten we een proef van zes maanden met een jongerenontmoetingsplek (JOP) in Gilze en een JOP in Rijen. Hiermee gaven we invulling aan een langgekoesterde wens om voor jongeren meer ontmoetingsplekken te maken. Samen met jongeren, omwonenden, jongerenwerk, politie en boa’s keken we terug op de proef in Gilze en de nog lopende proef in Rijen.

Wethouder Mariëlle Doremalen over de resultaten: “De JOP’s voorzien in een behoefte. Daarnaast zien we dat jeugdoverlast elders in de dorpen afneemt. In de proef was overleg met alle betrokkenen een belangrijk element. Daarin had onze overlastregisseur een centrale rol. Dat is door alle betrokkenen gewaardeerd.”

Blije jeugd in Gilze

De jeugd in Gilze is blij met de JOP op de plek aan de Warande. Ze maken goed gebruik van de JOP. jongerenwerk, boa’s en politie zien dit ook en ervaren minder overlast bij bijvoorbeeld het Mollebos in Gilze. Hoewel er amper meldingen zijn, vinden enkele omwonenden de JOP niet passen in de parkachtige omgeving van Water aan de Warande. We hebben alles overwogen en willen de JOP definitief een plek geven aan Water aan de Warande. Binnenkort start de vergunningsprocedure. Daarbij is het de bedoeling om de directe omgeving en aankleding van de JOP te verbeteren. Dit biedt ook mogelijkheden om de JOP beter op de omgeving te laten aansluiten. Hiermee maken we ook een wens van de jeugd mogelijk, namelijk het verharden van de directe omgeving van de JOP.

Nieuwe locatie in Rijen

De proef met de JOP in Rijen begon in oktober 2021 bij de Uitvang. De jeugd maakte er op die plek bijna geen gebruik van. Na onderling overleg tussen jongeren, jongerenwerk, politie, boa’s en gemeente verhuisde de JOP in april 2022 naar de Korte Rekken in Rijen. De eerste resultaten zijn positief. De jeugd weet de JOP goed te vinden en er zijn tot nu toe bijna geen meldingen van overlast. Daarbij zien we dat de jeugdoverlast bij het winkelcentrum afneemt. Over vier maanden hebben we nog meer ervaring opgedaan en houden we voor deze locatie een eindevaluatie.