Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Rijen Noord Oost: Riekevoort en Mosselaar

sfeerbeeld

De gemeenteraad heeft op 31 januari akkoord gegeven op het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de straten Riekevoort en Mosselaar. De raad heeft ook geld vrijgemaakt om de plannen te gaan uitvoeren. De afgelopen periode zijn er voorbereidingen getroffen voor de uitvoering. Het wachten was nog op de kapvergunning voor de te kappen bomen. De periode dat er mensen bezwaar konden aantekenen, is voorbij. Dat betekent dat de kapvergunning onherroepelijk is en de uitvoerende werkzaamheden nu echt kunnen beginnen. 

Definitief Ontwerp

Samen met de bewonerswerkgroep is er, met name vorig jaar, hard gewerkt om tot een Definitief Ontwerp te komen. Dit ontwerp kunt u bekijken op www.leefjeomgeving.nl/riekevoort-mosselaar. Dit is ook het ontwerp dat we gaan uitvoeren. 

Bomen en enquête

Het college heeft halverwege vorig jaar besloten dat een groot aantal bomen in de Riekevoort en Mosselaar verdwijnen en vervangen worden door nieuwe bomen. Hiervoor is een bomenafwegingsnotitie gemaakt, waarin staat waarom de bomen weggaan. Het college heeft de notitie vastgesteld. Door middel van een online-enquête onder de bewoners is de keuze voor de nieuwe bomen gemaakt. 

Uitvoering en planning

Nu er geld is voor de plannen en de kapvergunning onherroepelijk is, kan het project doorgaan. Er is al een start gemaakt met enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals het vervangen van gasaansluitingen door Enexis. De volgende stap is het kappen van de bomen. 
Dit gebeurt in de eerste week van augustus. De reconstructiewerkzaamheden beginnen naar verwachting in november, maar de startdatum is afhankelijk van het lopende aanbestedingstraject. 

Kappen bomen

De reden dat de bomen in de eerste week van augustus al worden gekapt en niet pas in november, is dat er in september werkzaamheden door Brabant Water plaatsvinden aan de waterleiding in de Mosselaar. Deze werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden als de bomen weg zijn. Daarnaast is in deze periode de overlast voor bewoners en gebruikers niet zo groot vanwege de vakantieperiode. Ook de basisschool is dicht. Brabant Water informeert de bewoners in de Mosselaar over welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden en hoelang deze zullen duren. U kunt in deze periode gewoon parkeren in de straat. Wel zullen gedurende de werkzaamheden steeds meerdere parkeerplaatsen afgezet zijn, als er op die plek een boom gekapt wordt.

Werkzaamheden Brabant Water in de Mosselaar

Dit zijn werkzaamheden aan waterleiding. Brabant Water informeert bewoners hier over. De werkzaamheden zijn in september. 

Reconstructiewerkzaamheden

Ruim voordat de reconstructiewerkzaamheden aan de weg beginnen, krijgen de bewoners van ons een brief over wie de aannemer wordt. Ook staat daar al wat praktische informatie in. Als de reconstructiewerkzaamheden midden november van start gaan, volgt nog een brief van de aannemer. Daarin staat wat ze gaan doen, wanneer dat precies gaat gebeuren en wat u in die periode kunt verwachten. De aannemer is vanaf dat moment uw aanspreekpunt als er vragen of opmerkingen over de werkzaamheden zijn. 

Meer informatie over alle deeltrajecten van Rijen Noord-Oost kunt u terugvinden op https://leefjeomgeving.nl/