Mantelzorgcompliment 2022

mantelzorg

Als waardering voor mantelzorgers reiken we elk jaar het mantelzorgcompliment uit. Dit zijn cheques ter waarde van 75 euro te besteden bij lokale winkeliers.

Bent u een mantelzorger?

U bent een mantelzorger als u voor langere tijd méér dan de gebruikelijke zorg geeft aan iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld in verband met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan uw partner, ouder of kind zijn, maar ook een familielid, vriend of kennis.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?

De mantelzorger vraagt het compliment aan. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 december 2022 bij ons binnen zijn. Zijn er meer mantelzorgers voor één persoon? Spreek dan samen af wie het compliment aanvraagt.

Hoe vraagt u een mantelzorgcompliment aan?

Ga naar onze website www.gilzerijen.nl/mantelzorg en download het aanvraagformulier. U kunt het formulier ook ophalen bij het gemeentehuis in Rijen. U kunt het op verschillende manieren inleveren. Dit staat op het formulier.

Ben jij een jonge mantelzorger?

Jonge mantelzorgers (tot 24 jaar) kunnen zich aanmelden bij Jeanine Bouman. App of bel naar 06-83168915, of stuur een mailtje naar jmzconsulent@mantelzorggilzerijen.nl.

Heeft u nog vragen?

Iedereen kan gratis bij de gemeente terecht met vragen over mantelzorg. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, goed advies, praten met lotgenoten of leuke activiteiten? Of is het nodig om de accu weer eens op te laden? Neem gratis en vrijblijvend contact op met één van de professionals van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg via www.mantelzorggilzerijen.nl.