Onderwijs, kinderopvang en gemeente bundelen krachten met gezamenlijke agenda

Elk kind een gelijke kans gunnen voor de toekomst. Kinderopvanginstellingen, schoolbesturen en gemeente Gilze en Rijen zien dat dit niet voor elk kind vanzelfsprekend is. Daarom werkten we de afgelopen tijd hard aan het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda. Deze agenda is nu officieel ondertekend. In de agenda staan de gezamenlijke afspraken voor de komende vier jaar. En activiteiten die voor kinderen kunnen bijdragen aan een veilig thuis, een goede en gezonde leefomgeving, goed onderwijs, kunnen sporten en meedoen.

Wethouder Marielle Doremalen: “Deze agenda is de basis om nog beter samen te werken in het belang van onze jeugd. Allemaal hebben we een verantwoordelijkheid in kansen bieden aan onze jeugd. We hebben elkaar nodig om dat goed en efficiënt te doen. De agenda geeft duidelijk aan wat we gaan doen, wie het voortouw neemt en hoe we dat gaan betalen.”

De komende twee jaar werken we allereerst aan taalontwikkeling. Het doel is om taalachterstanden zo vroeg mogelijk op te sporen en kinderen te helpen om dit te verbeteren. Daarnaast geven we verder invulling aan passend onderwijs. Met passend onderwijs willen we ervoor zorgen dat er voor ieder kind een passende plek is binnen het onderwijs. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede aansluiting nodig met jeugdhulp zodat kinderen indien nodig de juiste ondersteuning krijgen op school en daarbuiten.

Elk jaar evalueren we de activiteiten en maken we afspraken voor het nieuwe jaar.