Duurzame herinrichting Rijen Noord Oost officieel gestart

Wethouder Corné Machielsen gaf woensdagmiddag 2 november het startsein voor het project ‘Duurzame herinrichting Rijen Noord Oost’. Dat deed hij door het overzetten van een rioolaansluiting op het nieuwe regenwaterriool.

We pakken hiermee de problemen van wortelopdruk aan en we proberen de droogte tegen te gaan. Met een nieuw regenwaterriool scheiden we regenwater van het standaard riool. We vangen regenwater op, zodat het de bodem intrekt. Daardoor kan het regenwater worden opgevangen en de bodem in trekken.

Rijen Noord Oost duurzamer en fietsvriendelijker

Begin 2021 begonnen we met bewoners en betrokkenen het project om de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendiger en fietsvriendelijker te maken. We werken straat voor straat. De Riekevoort en Mosselaar vormen het eerste deelproject. Daarnaast komen de Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek aan de beurt. De komende jaren volgt de uitvoering van de andere deelprojecten.

Aanpassing aan het klimaat

Wethouder Machielsen: ‘Zoals iedereen weet, hebben we te maken met een veranderend klimaat. Daarom spelen aanpassing aan het klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. In projecten willen we de invloed van klimaat en natuur dan ook een belangrijke plek geven.’

Aanleg van wadi’s voor opvang regenwater

Per deelproject bekijken we wat de meest duurzame en klimaatvriendelijke mogelijkheden zijn voor de herinrichting. Voor de Riekevoort en Mosselaar betekent dit, dat we naast het nieuwe regenwaterriool, onder andere meerdere wadi’s aanleggen. Wadi’s zijn verlagingen in groenstroken waar het regenwater in opgevangen kan worden. Daardoor trekt het water rustig in de bodem.

Vervanging van de bestaande bomen

We vervangen een groot deel van de bestaande bomen. Zo voorkomen we wortelopdruk. We kappen een deel en plaatsen bomen en planten terug die weinig tot geen wortelopdruk veroorzaken. Dit nieuwe groen draagt ook bij aan een betere biodiversiteit.

Parkeervakken met groen

De parkeervakken krijgen een half open bestrating met groen ertussen. Dat zorgt voor meer groen in de straat en een betere afvoer van het regenwater. Stenen die nog aan de kwaliteitseisen voldoen gebruiken we opnieuw. Zo is er minder nieuw materiaal nodig.

Het definitieve ontwerp, staat op www.leefjeomgeving.nl/riekevoort-mosselaar. Hier vindt u ook de andere deelprojecten terug.