We planten nieuwe bomen in negen straten in Rijen

boomplantdag

Onze gemeente krijgt in de komende jaren meer groen en meer bomen. We doen dat omdatbomen en ander groen een belangrijke rol spelen in onze leefomgeving. Ze nemen CO2 op en filteren fijnstof. Ook zorgen ze voor verkoeling en houden ze water vast. Binnenkort planten we nieuwe bomen in negen straten in Rijen.

Waar komen deze bomen?

De bomen komen in de Mariastraat (2), Oranjeplein (1), de Wittstraat (6)  Trees Kinstraat (3), Laagstraat (6), Stoomlederplein (3), Venneweg (1), Marga KlompĂ©laan (7) en de Statenlaan (1). We planten deze bomen vooral bij speelplekken, fietspaden en grasvelden). Het gaat om de moseik, walnoot, boskriek, honingboom, suikeresdoorn en de Noordse esdoorn.

Ook in andere kernen extra groen

Ook in de andere dorpskernen planten we in de komende jaren extra bomen. In 2023 doen we dat in Gilze en in 2024 doen we dat in Molenschot, Hulten en aan de westkant van Rijen. Daarnaast leggen we bij de herinrichting van straten en openbare gebieden meer groen aan in  de gemeente. Denk aan de herinrichting van Hulten, de inrichting openbare ruimte rondom de Margriethal, het Wilhelminaplein in Rijen, bij de nieuwe sporthal in Gilze en in het project Rijen Noord Oost.