Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Elke stem telt bij de Tweede Kamerverkiezingen!

16 februari 2017

Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U komt toch ook naar het stembureau? Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de Tweede Kamer komen. De Tweede Kamer beslist over veel zaken die u direct aangaan. In de aanloop naar deze verkiezingen houden wij u op deze pagina op de hoogte van de voorbereidingen.

U kunt bij deze verkiezing kiezen uit 28 partijen. Welke dat zijn en welke kandidaten er op hun lijst staan, kunt u vinden op www.elkestemtelt.nl

Stempas eind volgende week

Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en 18 jaar of ouder is, mag stemmen. Eind volgende week krijgt u uw stempas in de bus. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Bent u uw stempas kwijt of heeft u die niet ontvangen? Dan kunt u tot uiterlijk 14 maart 2017 -12.00 uur bij het Cluster Burgerzaken van de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u uw identiteitsbewijs laten zien. Dat mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Machtigen

Kunt u op de dag van de verkiezingen niet zelf stemmen, dan kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de achterkant van de stempas kunt u een onderhandse volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Ook kunt u een onderhandse volmachtstem voor iemand anders uitbrengen. In beide gevallen moet u een kopie van het identiteitsbewijs van uzelf en van uw volmachtgever laten zien. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Zonder deze kopie mag u de volmachtstem niet uitbrengen.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal of in een andere gemeente

Om het u als kiesgerechtigde gemakkelijker te maken, laten wij u zelf bepalen in welk stemlokaal u in de gemeente gaat stemmen. Ook is het mogelijk om in een andere gemeente uw stem uit te brengen. Hoe u dat kunt doen, leest u op deze website.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het Cluster Burgerzaken, telefoonnummer 140161.;

Op deze pagina en op www.elkestemtelt.nl kunt u meer informatie vinden.