Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Hoge Koninklijke onderscheiding voor Amandus Lundqvist uit Gilze

13 september 2017

De heer Amandus Hjalmar Lundqvist (72) uit Gilze kreeg dinsdag 12 september 2017 de Koninklijke onderscheiding Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Minister Henk Kamp van Economische Zaken speldde hem de versierselen op. Hij deed dat in Den Bosch bij het afscheid van de heer Lundqvist als boegbeeld van de Nederlandse hightechsector, tijdens het jaarlijkse Holland High Tech roadmapevent voor technici en onderzoekers in die sector.

Amandus Lundqvist werd in 2001 al benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. En nog steeds geeft hij blijk van uitzonderlijke verdiensten. Hij deed dat in de functie van Boegbeeld voor de topsector High Tech Systems & Materialen (HTSM) en in zijn vele andere bestuurlijke functies die hij sindsdien vervult en vervuld heeft in de Nederlandse high tech industrie en daarbuiten.

Met zijn bestuurskracht, gedrevenheid en enorme kennis van de hightechsector zette hij zich met succes in voor de samenwerking tussen wetenschap, industrie en overheid en maakte zo een groot aantal succesvolle publiek-private innovatieprogramma's en -onderzoekscentra mogelijk. Op die manier droeg hij bij aan een bloeiende Nederlandse high tech sector, met groeiende werkgelegenheidscijfers en snel stijgende export, met meer kansen voor jongeren met ambities in techniek en met baanbrekende oplossingen die worden ontwikkeld voor uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen die wereldwijd relevant zijn.

Hij zette zich onder andere in bij de Technische Universiteit Eindhoven, bij SURF, HTSM, TKI HTSM, High Tech Systems Platform, Nationale WetenschapsAgenda, NWO, AWTi. Ook voor specifieke bedrijfstakken als de Nederlandse Automobielindustrie, de micro- en nano-electronica en het Nederlandse onderzoek in de ruimtevaartindustrie is het werk van decorandus van grote betekenis geweest. Hij wordt gekarakteriseerd als verbindend, grensoverschrijdend, vernieuwend, samenwerkend en deskundig. Kortom een unieke persoon die zijn kwaliteiten ook ver na zijn pensioengerechtigde leeftijd beschikbaar stelt voor onze maatschappij in de breedste zin van het woord.

Meer foto's op onze Facebookpagina.