Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Gezocht: gemeentesecretaris / algemeen directeur ABG-organisatie

28 november 2017

Ben je een leider, bestuurlijk sensitief en daadkrachtig? Dan zijn we wellicht op zoek naar jou. Wij zoeken een gemeentesecretaris en tevens algemeen directeur ABG-organisatie.

Gemeentesecretaris Gilze en Rijen

Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur van het college. De gemeente Gilze en Rijen stelt zich ten doel de leefbaarheid en dienstverlening op een hoog niveau te realiseren.

Als gemeentesecretaris en daarmee eerste adviseur van het college wordt van u pro- activiteit, drive en ambitie verwacht om deze doelstelling te realiseren.

Tegelijk is het aan u om de vertaalslag van deze doelstellingen te maken naar de haalbaarheid ervan in de praktijk, redenerend vanuit de ambtelijke organisatie.

Dit vergt naast een strategische en tactische blik ook een onafhankelijke en duidelijke opstelling, richting bestuur én organisatie.

Algemeen directeur ABG-organisatie

De ABG-organisatie levert alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Ieder gemeentebestuur zorgt ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen.

Vanaf januari 2016 is de ABG-organisatie daadwerkelijk gestart. De startfase is achter de rug, de ambtelijke organisatie is zich aan het ‘zetten’ en bevindt zich in de ontwikkelfase. Voor bestuur én medewerkers vergt dit een cultuuromslag. Schaalvergroting en slagkracht gaan samen met het continu afstemmen van producten en diensten op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen.

Meer weten?

Kijk hier.