Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Klimaatverandering? Wat gaat er gebeuren en wat kunt u zelf doen?

28 december 2017

Als u zich dit afvraagt en klimaatverandering belangrijk vindt, kom dan naar het werkatelier Klimaat voor Gilze en Rijen!

Wethouder Ariane Zwarts nodigt iedereen uit om mee te doen aan een werkatelier klimaatverandering. Dat is op 9 januari 2018 van 19.00-21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen.

Waar aanmelden?

Geef u op door een e-mail te sturen aan Karin van den Akker van de gemeente, karinvandenakker@abg.nl.

Wat is klimaatverandering?

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen komt er meer kooldioxide in de lucht. Dit zorgt voor de opwarming van de aarde. We merken dat nu al, doordat het weer en temperaturen jaar op jaar records breken. Als het vaker en harder regent,  lopen we de kans op overstromen van de straat. Als het heel warm wordt, krijgen we hittestress: we kunnen onze huizen niet meer afkoelen en in de stedelijke gebieden wordt het onaangenaam warm. 

Wat gaan we doen op die avond? 

Goed nieuws: we kunnen zelf iets doen om minder last te hebben van de gevolgen! Tijdens de workshop bespreken we wat u kunt doen aan klimaatverandering. De tuin ontstenen, de hemelwaterafvoer afkoppelen, of wordt het een geveltuin? We hopen aan het eind van de avond ten minste vier groepjes mensen te hebben met een concreet en uitvoerbaar actieplan. 

We gaan samen bewust voor een goede leefomgeving.