Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Defensie neemt intensiever gebruik simulatoren op in milieustudie ontwerp-luchthavenbesluit

09 februari 2018

Defensie wil voor vliegbasis Gilze-Rijen een nieuw luchthavenbesluit vaststellen. Het ontwerp-luchthavenbesluit ligt ter inzage. Op woensdag 7 februari was er een COVM-vergadering over het ontwerp-luchthavenbesluit.

Vanochtend, vrijdag 9 februari 2018, heeft Defensie de leden van de COVM het volgende laten weten: Defensie heeft besloten alsnog een intensiever gebruik van simulatoren als alternatief in de MER op te nemen. Hiertoe zullen enkele scenario's worden onderzocht. De uitkomsten zullen aan de milieueffectrapportage worden toegevoegd. Wat dit betekent voor de lopende procedure en het te nemen luchthavenbesluit is nog niet bekend. We blijven de ontwikkelingen volgen. De gemeente is blij met deze eerste reactie van Defensie.