Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden: bezoek de informatiebijeenkomst

09 mei 2018

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Vanaf 2015 heeft de gemeente Gilze en Rijen een Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad geeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies. Dat advies gaat over het beleid en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Er komen zeer verschillende onderwerpen aan bod: van ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, dagbesteding en geestelijke gezondheidszorg tot het uitvoeren van de jeugdhulp.

Wie zoekt de Adviesraad?

Leden van de Adviesraad zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. De Adviesraad Sociaal Domein is geen klachtencommissie. Zij adviseert daarom niet over individuele gevallen, maar steeds over een algemeen belang.

Interesse? Bezoek de informatieavond.

De Adviesraad heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Daarom organiseert zij op dinsdag 15 mei 2018 in De Boodschap in Rijen, samen met de gemeente Gilze en Rijen, een informatieavond. Deze avond begint om 19.30 uur.

Iedereen is welkom op deze avond! Wij zien graag dat ook jongeren vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad. Ben je jong en wil je meedenken over beleid dat jouw leeftijdsgenoten raakt? Dan ben je van harte welkom.

Aanmelden of meer informatie?

Meer informatie over de Adviesraad vindt u op de website www.adviesraadsociaaldomeingr.nl. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via e-mail adviesraadsociaaldomeingr@hotmail.nl.