Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Kern ’75, Gemeentebelang en CDA presenteren coalitieakkoord

04 mei 2018

De fracties van Kern ’75, Gemeentebelang en CDA zijn het eens over een nieuw coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Het volledige coalitieakkoord leest u hier (PDF, 4.419 kb)  terug.

Aletta van der Veen (Kern ’75), Ariane Zwarts (Gemeentebelang) en Rolph Dols (CDA) zijn voorgedragen als wethouder. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van donderdag 3 mei het coalitieakkoord ter kennisname aangenomen en de nieuwe wethouders benoemd.

Een uitnodiging, gericht aan u!

Het coalitieakkoord is een uitnodiging aan u voor de komende jaren. Voor het maken van beleid en plannen willen wij samenwerken met u als inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappelijke instelling. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben wij gezamenlijk geconstateerd, dat de opgaven voor de komende vier jaar onverminderd groot zijn. Openbare orde en veiligheid, sociaal domein, openbare ruimte, volkshuisvesting en klimaat en duurzaamheid vormen de speerpunten in de komende bestuursperiode.