Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Stand van zaken nieuw Luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen

26 juni 2018

Begin dit jaar lag het ontwerp-Luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen ter inzage. Tegen het ontwerp luchthavenbesluit hebben provincie, gemeenten rondom de vliegbasis, milieugroepen, bedrijven, burgergroepen en omwonenden ruim achthonderd zienswijzen in gediend. Mede op basis van die reacties adviseerde een onafhankelijke MER-commissie in mei 2017 het ministerie van Defensie dringend om nader onderzoek te doen naar meerdere onderdelen uit het ontwerp-Luchthavenbesluit.

Uitstel besluit?

Staatssecretaris Barbara Visser heeft de Tweede Kamer voorgesteld om een nieuw luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen met drie jaar uit te stellen. Binnenkort is de eerste behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer. “Als de wet er komt, heeft Defensie de tijd om de onderzoeken te doen die nodig zijn voor een aangepast Luchthavenbesluit. Ik reken erop dat dat ook gebeurt.’ aldus wethouder Rolph Dols.

Nader onderzoek nodig

Nader onderzoek is nodig op de volgende onderdelen uit het bekritiseerde ontwerp-Luchthavenbesluit:

  • Een betere rekenmethode om de geluidscirkels rondom de vliegbasis te bepalen
  • De gevolgen van trillingen van Chinook-helikopters
  • Gebruik van simulatoren als alternatief voor bemanningstrainingen
  • De gevolgen voor de gezondheid en veiligheid voor mensen die wonen rondom de vliegbasis
  • De daadwerkelijke, noodzakelijke tijdelijke reserveruimte op vliegbasis Gilze-Rijen voor andere vliegtuigen van Defensie.

Verzet blijft

“Het verzet tegen het ontwerp-luchthavenbesluit lijkt geluwd. Het tegendeel is waar. Bijna 750 omwonenden tekenden in korte tijd een petitie. Deze is op 26 juni door enkele betrokken omwonenden aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarnaast voeren we als volksvertegenwoordigers gesprekken met Tweede Kamerleden over het luchthavenbesluit. Daarbij brengen we de nadelige gevolgen van het ontwerp-luchthavenbesluit van januari 2018 en de noodzaak nader onderzoek te doen nadrukkelijk onder de aandacht.’ vertelt wethouder Rolph Dols.

Meer duidelijkheid

Voor 1 november 2018 moet duidelijk zijn, wat de volgende stap van Defensie is om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen. Dat is de datum waarop het huidige besluit eindigt.